Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Libici nad Cidlinou

Úvodem

Z historie sboru

Dokumenty

Kazatel a staršovstvo

KS Opolany

Fotogalerie

Kontakt

Archiv

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.
Mt. 11, 28-30


Adresa: Ke Hradišti 12, 28907 Libice nad Cidlinou

Telefon: +420 723 760 982

E-mail: 

Jak nás najdete? Zde je mapa

 

Pravidelné bohoslužby:

V Libici každou neděli od 10:00 hodin

V Opolanech vždy druhou neděli v měsíci
od 8:30 hodin

Biblické hodiny se konají každý čtvrtek od 15:00 hodin ve středisku Diakonie ČCE, Husova 2

V zimním období se bohoslužby konají v Libici ve středisku Diakonie ČCE, v Opolanech na obecním úřadě.

Evangelický kostel v Libici nad Cidlinou

Přečtěte si VELIKONOČNÍ SBOROVÝ DOPIS!


V pátek 8. dubna v 18.00 pořádáme na libické faře večer poezie, při němž bohemistka a evangelička Lenka Kusáková představí básně i osobní příběhy několika židovských básníků z Polabí.


V sobotu 9. dubna v 9.00 se koná brigáda na faře (hospodářská přístavba).


Velenice oslaví 700. výročí narození Karla IV.!

Charitativní koncert se koná v sobotu 23.4.2016 od 17 hodin. Účinkovat budou Štěpán RAK, Alfréd STREJČEK a Jana RYKLOVÁ.

Přijďte do velenického kostela na jedinečný kulturní zážitek!

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na opravu varhan.

Plakát ke stažení na tomto odkazu.


V neděli 24. dubna v 10.00 se budou konat bohoslužby mimořádně kvůli pouti na faře, nikoli v kostele či Diakonii, jak je obvyklé.


   

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI K NÁVŠTĚVĚ BOHOSLUŽEB I DALŠÍCH AKCÍ!