Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Libici nad Cidlinou

Úvodem

Z historie sboru

Dokumenty

Kazatel a staršovstvo

KS Opolany

Fotogalerie

Kontakt

Archiv

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.
Mt. 11, 28-30


Adresa: Ke Hradišti 12, 28907 Libice nad Cidlinou

Administrátorem sboru je Ondřej Zikmund

Telefon: +420 777 605 316

E-mail: 

Jak nás najdete? Zde je mapa

 

Pravidelné bohoslužby:

V Libici každou neděli od 10:00 hodin

V Opolanech pouze dle rozpisu

Biblické hodiny se konají každý čtvrtek od 15:00 hodin ve středisku Diakonie ČCE, Husova 2

V zimním období se bohoslužby konají v Libici ve středisku Diakonie ČCE.

Evangelický kostel v Libici nad Cidlinou

Přečtěte si VÁNOČNÍ SBOROVÝ DOPIS!


Rozpis bohoslužeb v adventním a vánočním období:

1. adventní neděle 3.12.2017 bohoslužby s VP v Diakonii od 10 hod. - jáhen MUDr. M. Hudcovic
2. adventní neděle 10.12.2017 bohoslužby v Diakonii od 10 hod. - farářka M. Zemánková, kandidátka na farářku našeho sboru a od 14 hod. rozhovor na faře
3.adventní neděle 17.12.2017 bohoslužby v Diakonii od 10 hod. - farář O. Zikmund, administrátor
pátek 22. 12. 2017 vánoční bohoslužby v Diakonii - v Pátku od 10 hod. v Opolanech od 11 hod. a v Libici n. Cidl. od 13:30 hod. - diakon P. Pistor
4. adventní neděle, Štědrý den - od 10 hod. v kostele - dětská vánoční slavnost
Štědrý večer předpůlnoční bohoslužby - v kostele od 22 hod., farář O. Zikmund
Boží hod vánoční 25. 12. 2017 Bohoslužby s VP v kostele od 10 hod. - jáhen MUDr. M. Hudcovic
Silvestr 31. 12. 2017 Bohoslužby v Diakonii od 10 hod. - konec roku - diakon P. Pistor

   

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI K NÁVŠTĚVĚ BOHOSLUŽEB I DALŠÍCH AKCÍ!