Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Libici nad Cidlinou

Úvodem

Z historie sboru

Dokumenty

Kazatel a staršovstvo

KS Opolany

Fotogalerie

Kontakt

Archiv

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.
Mt. 11, 28-30


Adresa: Ke Hradišti 12, 28907 Libice nad Cidlinou

Administrátorem sboru je Ondřej Zikmund
Telefon: +420 777 605 316
E-mail: 

Kurátorem sboru je Pavel Pistor
Telefon: +420 602 469 190
E-mail: 

Jak nás najdete? Zde je mapa

 

Pravidelné bohoslužby:

V Libici každou neděli od 10:00 hodin

V Opolanech pouze dle rozpisu

Biblické hodiny se konají každý čtvrtek od 15:00 hodin ve středisku Diakonie ČCE, Husova 2

V zimním období se bohoslužby konají v Libici ve středisku Diakonie ČCE.

Evangelický kostel v Libici nad Cidlinou

ROZPIS BOHOSLUŽEB V OBDOBÍ VELIKONOC:

 • 3. postní neděle 18. 3. 2018 od 10 hodin bohoslužby v Diakonii, diakon P. Pistor

 • 18. 3. 2018 od 14 hodin výroční sborové shromáždění na faře s volbou farářky M. Zemánkové

 • Květná neděle 25. 3. 2018 od 10 hodin bohoslužby v Diakonii, diakon P. Pistor

 • Velký pátek 30. 3. 2018 od 10 hodin bohoslužby s Večeří Páně v kostele, br. farář O. Zikmund

 • Velikonoční neděle 1. 4. 2018 od 10 hodin bohoslužby s Večeří Páně v kostele, br. jáhen MUDr. M. Hudcovic


   

  Přečtěte si VELIKONOČNÍ SBOROVÝ DOPIS na tomto odkazu!

     

  VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI K NÁVŠTĚVĚ BOHOSLUŽEB I DALŠÍCH AKCÍ!

     

     

 •