Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Libici nad Cidlinou

Úvodem

Z historie sboru

Dokumenty

Kazatel a staršovstvo

KS Opolany

Fotogalerie

Kontakt

Archiv

  Fotogalerie

Poslední bohoslužby
f. M. Zikmunda v Libici
25.6.2017
Ekumenické bohoslužby
ve Velenicích,
červen 2017
Konfirmace 4. 6. 2017 Presbyterní konference
Český Brod 3.6.2017
Seniorátní výlet 6.5.2017
(Litoměřice, Terezín,
klášter v Doksanech)
Instalace seniorátního
kurátora P. Pistora
12.3.2017
Slavnost k 600. výročí
upálení M.Jana Husa
v Libici
Bohoslužba
a konfirmace
5.7.2015
Přednáška na faře
5.7.2015
o M.Janu Husovi
Vystoupení ZŠ
k výročí M.Jana Husa
24.6.2015
Křestní neděle
14.6.2015
Sborové shromáždění
22.3.2015
Výročí Mistra Jana Husa
6.7.2014
Sborový výlet do Prahy
10.5.2014
Přednáška Jana Čapka
"Svoboda" 17.11.2013
Sborový výlet do Kralic
14.-15.9.2013
120. výročí postavení
kostela v Opolanech
Jak jsme restaurovali
náhrobek faráře Fikejze
Dětská besídka
na Štědrý den 2012
Bohoslužba na
3. neděli adventní 2012
Oprava hospodářské
přístavby u fary
Opravený plot před
kostelem v Libici
Kardinál Duka v Libici
11.10.2012
Noc kostelů v Libici
1.6.2012
Kázání f. Miloše Hübnera
20.5.2012
Vystoupení Mamater
13.5.2012
Vánoční besídka
24.12.2011
Adventní koncert
11.12.2011
Slib nové dozorčí rady
Diakonie ČCE v Libici
23.10.2011
Kázání faráře Miroslava
Erdingera v Libici n./C.
9.10.2011
Zahradní slavnost v Libici
28.9.2011
Kostel a fara v Libici Kazatelská stanice
Opolany
Setkání v Opolanech
14.9.2011
Slavnostní shromáždění
na památku Mistra
Jana Husa 6.7.2011
Sborový výlet do Libiše,
Mělníka a Nelahozevsi
19.6.2011
Zámek Nelahozeves,
kam se pojedeme podívat
Příroda kolem nás
jaro 2011
Seniorátní konference
v Chlebích 2.4.2011
Sborové shromáždění
23.3.2011
Archivní fotografie
především z Opolan
Instalace seniorátního
kurátora 13.3.2011
Řeka Cidlina v Sánech
září 2010
Sborový výlet do
Nymburka a Lysé n.L.
září 2010
Návštěva arcibiskupa
Dominika Duky
10.4.2010
Instalace faráře
Martina Zikmunda
31.5.2009